OBLASTNÍ SPOLEK ČČK KOLÍN ZAJIŠŤUJE VÝUKU PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ.  

PRAVIDELNĚ POŘÁDÁME TYTO KURZY PRVNÍ POMOCI:

Organizujeme výuku první pomoci na všech typech základních a středních škol. Vyučujeme
v předepsaném rozsahu základy první pomoci uchazeče o řidičský průkaz. Vyučujeme první pomoc
v souladu se zákoníkem práce v různých typech firem a podniků. Výuku první pomoci vedou profesionálové,  zkušení zdravotničtí záchranáři,  instruktoři ČČK nebo lékaři zdravotnické záchranné služby. Lektoři používají řadu výukových pomůcek, výuka probíhá nejen teoreticky, ale i prakticky. Přednášky jsou doplněny prezentací.

Máte-li zájem o jakoukoliv výuku či informace o školení, prosíme, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected] nebo telefonu +420 775 322 008.
Děkujeme.


CHARAKTERISTIKY KURZŮ                                                                                                                                                            


Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

 • určeno pro pedagogické pracovníky i širokou veřejnost
 • absolventi jsou oprávněni k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí, škol v přírodě a dětských táborů

 • rozsah kurzu 40 hodin
 • realizace probíhá ve 4 dnech, mohou to být i víkendy
 • pro pedagogické pracovníky je platnost osvědčení neomezená, pro nepedagogické pracovníky platí osvědčení 4 roky
 • účastník obdrží průkaz o absolvování školení
     
    Náplň kurzu:
 

 1. Základy složení a funkce lidského těla
 2. První pomoc – teoretická část
 3. První pomoc – praktická část
 4. Péče o nemocné
 5. Základy zdravotnické dokumentace
 6. Práva a povinnosti účastníků zotavovacích akcí
 7. Hygiena a epidemiologie
 8. Transport raněných improvizovanými prostředky


Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

 • určeno pro pedagogické pracovníky i širokou veřejnos
 • rozsah kurzu je pro pedagogické pracovníky 20 hodin, pro veřejnost 12 hodin
 • realizace probíhá ve 2 dnech, mohou to být i víkendy
 • pro pedagogické pracovníky je platnost osvědčení neomezená, pro nepedagogické pracovníky platí osvědčení 4 roky
 • absolventi obdrží osvědčení

     
    Náplň kurzu:

 1. Zabezpečení místa nehody
 2. Transport zraněného
 3. Kontrola životních funkcí
 4. Zvládání masivního krvácení
 5. Pacient v bezvědomí
 6. Zraněný s dýchacími obtížemi
 7. Srdeční zástava
 8. Postižený se srdečním záchvatem
 9. Popáleniny a krvácející rány

Kurz první pomoci

(Mgr. Kateřina Plajnerová)