pro školy

1. blok – Základy resuscitace (Hands only CRP)

Cena bloku       

Náplní bloku je správný postup při zástavě dechu a krevního oběhu. Žáci se učí správnému zprůchodnění dýchacích cest, klíčovou součástí kurzu je pak praktický nácvik resuscitace na interaktivních resuscitačních loutkách poskytujících zpětnou vazbu. Nácvik je prováděn také s AED (defibrilátorem).
Časová náročnost – 2 vyučovací hodiny

80Kč/žák

Maximální skupina – 30 žáků

 

Minimální skupina – 15 žáků

 

2. blok – Další život ohrožující stavy (prosté bezvědomí, šok)

 

Náplní bloku je správný postup při výskytu prostého bezvědomí a šokových stavů. Teoretické znalosti jsou převedeny do praxe pomocí modelových situací, v nichž je využito maskovaných poranění.
Časová náročnost – 2 vyučovací hodiny

80Kč/žák

Maximální skupina – 30 žáků

 

Minimální skupina – 15 žáků

 

3. blok – Úrazy (zlomeniny, popáleniny, úraz el. proudem, poleptání)

 

Náplní bloku je správný postup při nejběžnějších typech úrazů, s nimiž mohou žáci přijít do styku. Teoretické znalosti jsou převedeny do praxe pomocí modelových situací, v nichž je využito maskovaných poranění. Žáci se učí k ošetření využívat nejen dostupného zdravotnického materiálu (lékárnička), ale také improvizovaných prostředků, které mají běžně k dispozici (součásti oblečení apod.)
Časová náročnost – 2 vyučovací hodiny

80Kč/žák

Maximální skupina – 30 žáků

 

Minimální skupina – 15 žáků

 

4. blok – Krizové situace a přivolání pomoci

 

Náplní bloku je především postup a chování v mimořádných situacích (autohavárie, poplachy, závažné úrazy). Žáci si osvojují zásady osobní bezpečnosti při pohybu během mimořádné události, nebo práci ve stresu. Zjistí, jak komunikovat s dispečery záchranných linek, poznají rozdíl mezi krizovými linkami IZS a linkou 112.
Časová náročnost – 2 vyučovací hodiny

80Kč/žák

Maximální skupina – 30 žáků

 

Minimální skupina – 15 žáků

 
  
Absolvováním výše uvedených bloků získají žáci potřebné kompetence k pomoci druhým. Nejeden absolvent našich kurzů již život zachránil.
Pomoci znamená být připraven!