POBYTOVÁ VÝUKA

POBYTOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Jezdíte se svými žáky na školy v přírodě, lyžařské, nebo seznamovací pobyty? Byli jste na různých místech a stále hledáte nová? Již nehledejte a pojeďte s námi! Penzion LUMKA v Jizerských horách čeká právě na Vás a Vaše žáky?

a vzdělávacích, nebo výukových nároků.

Kromě nádherné přírody, čistého ovzduší, lesů, luk a vodních zdrojů na vás čeká bohatý program zajištěný zkušenými a osvědčenými lektory. Penzion je vybaven pro pobyt v každém počasí a v každém ročním období a vždy má co nabídnout. Program je připraven na míru cílové skupině podle věku

Vzdělávací programy pro I. stupeň ZŠ

duben až listopad

  1. Poznej lidské tělo – program je zaměřen na poznání stavby a funkce lidského těla nejen z hlediska biologie a anatomie, ale také z hlediska správného životního stylu, stravovacích a pohybových návyků, hygieny, odpočinku, zdravého spánku a v neposlední řadě také výuku první pomoci.
  1. Příroda kolem nás – program je zaměřen na čtyři základní živly, tedy zemi, oheň, vodu a vzduch. Žáci se seznámí s jejich podobami, přínosem pro člověka, ale i odvrácenou stranou a jak se vypořádat s případnými následky jejich běsnění. Součástí programu je výuka první pomoci.
  1. Náš svět – Program je zaměřen na ČR, její historii, přírodu, zvláštnosti, přednosti, zajímavá místa, tradice, zvyky, etiketu, ale též propojování kultur, integraci jedinců i menšin, nebo chod státu. Součástí programu je výuka první pomoci.

prosinec až březen

  1. Zimní sporty nejsou věda – Program je zaměřen zejména na výuku zimních sportů, jako je jízda na lyžích, běžkách, nebo snowboardu. Součástí je seznámení dětí s chováním na horách, sjezdovkách i v zimní přírodě, včetně výuky první pomoci nejen v terénu.


Vzdělávací programy pro II. stupeň ZŠ

duben až listopad

  1. Lidské tělo – program je zaměřen na poznání stavby a funkce lidského těla nejen z hlediska biologie a anatomie, ale také z hlediska správného životního stylu, stravovacích a pohybových návyků, sexuální výchovy, hygieny, odpočinku, zdravého spánku a v neposlední řadě také výuku první pomoci.
  1. Svět na dlani – Program je zaměřen na jednotlivé kontinenty, jejich historii, přírodu, zvláštnosti, přednosti, zajímavá místa, tradice, zvyky, etiketu, ale též propojování kultur, integraci jedinců i menšin, nebo chod státu. Součástí programu je výuka první pomoci.

prosinec až březen

  1. Zimní sporty nejsou věda – Program je zaměřen zejména na výuku zimních sportů, jako je jízda na lyžích, běžkách, nebo snowboardu. Součástí je seznámení dětí s chováním na horách, sjezdovkách i v zimní přírodě, včetně výuky první pomoci nejen v terénu.