CO DĚLÁME?

 • Akreditované kurzy první pomoci (ZZA, ZNZZ, pracovníci v sociálních službách)       
 • Kurzy první pomoci pro širokou veřejnost
 • Kurzy první pomoci pro autoškoly
 • Kurzy první pomoci pro firmy
 • Výukové bloky pro školy, včetně speciálních
 • Besedy pro školky
 • Besedy pro seniorské organizace a svazy handicapovaných
 • Prezentace první pomoci na veřejných akcích

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

 • Kroužky Mladý záchranář při školách
 • Příměstské a pobytové tábory
 • Zdravotnická soutěž Hlídky mladých zdravotníků
 • Jednodenní zájezdy pro seniory
 • Rekondiční pobyty pro seniory

PRO ŠKOLY

 • Školy v přírodě
 • Lyžařské výcviky
 • Adaptační pobyty
 • Projektové týdny
 • Vodácké výcviky

OSTATNÍ:

 • Zdravotnické dozory
 • Pobyty pro pěstouny a děti
 • Individuální kurzy
 • Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
 • Humanitární činnost


Veškeré kurzy realizujeme i zážitkovou formou a využíváme moderní pomůcky a technologie.


Košík

Košík je prázdný.