Přednáška první pomoci

15. 11. 2018 proběhla, ve spolupráci s městem Kolín, v městském klubu pro seniory v Benešově ulici přednáška první pomoci.

Tématem setkání byla resuscitace. O téma se zajímalo zhruba 15 posluchačů seniorského věku. Všichni byli velmi pozorní, živě diskutovali a kladli mnohdy záludné dotazy 🙂 Možnost vyzkoušet si resuscitaci na donesené loutce sice nevyužili všichni, ale to rozhodně nevadí. Z reakcí posluchačů je patrné, že jim téma první pomoci není cizí a projevili velký zájem o pokračování přednášek. Budeme se proto těšit na další setkání.

 

Zároveň děkujeme městu Kolín za zajištění občerstvení pro všechny zúčastněné!