Podpořte nás

Pomozte nám pomáhat a podpořte naši činnost. Finanční příspěvky můžete zasílat na transparentní účet:

123 – 727 390 257 / 0100

Přehled pohybů na účtě: Transparentní účet

 

COVID-19 – variabilní symbol 2019

Finanční sbírka na úhradu nákladů  související s pomocí Červeného kříže během epidemie COVID19 a to zejména seniorům.

Činnost ČČK – variabilní symboly  1000, 2000, 3000

Finanční sbírka na standardní projekty Českého červeného kříže v okrese Kolín.

  • VS 1000 – krizová připravenost a humanitární jednotky,
  • VS 2000 – preventivní činnost a výuka první pomoci dětí a mládeže, 
  • VS 3000 – oceňování bezpříspěvkových dárců krve