Nový vůz pro spolek

14. ročník grantového programu TPCA pro Kolínsko byl slavnostně vyhlášen v TPCA

Oblastní spolek Českého Červeného Kříže Kolín bude moci díky novému vozu Toyota Aygo vzdělávat veřejnost a zvyšovat povědomí nejen o nutnosti darovat krev. Toto auto je navíc 3,5 miliontým vozem vyrobeným v TPCA.