Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Kolín zajišťuje výuku první pomoci pro děti i dospělé. Pravidelně pořádáme tyto kurzy první pomoci:

Organizujeme výuku první pomoci na všech typech základních a středních škol.

Vyučujeme v předepsaném rozsahu základy první pomoci uchazeče o řidičský průkaz.

Vyučujeme první pomoc v souladu se zákoníkem práce v různých typech firem a podniků.

Výuku první pomoci vedou profesionálové,  zkušení zdravotničtí záchranáři,  instruktoři ČČK nebo lékaři zdravotnické záchranné  služby. Lektoři používají řadu výukových pomůcek, výuka probíhá nejen teoreticky, ale i prakticky. Přednášky jsou doplněny prezentací.

Máte-li zájem o jakoukoliv výuku či informace o školení, prosíme, kontaktujte nás na e-mailové adrese kolin@cervenykriz.eu 
Děkujeme.


Charakteristiky kurzů

Zdravotník zotavovacích akcí

 • určeno pro širokou veřejnost, zájemce o výkon funkce zdravotníka zotavovacích akcí, škol v přírodě a dětských táborů
 • rozsah kurzu 40 hodin
 • platnost neomezená pro pedagogické pracovníky, pro ostatní 4 roky
 • účastník obdrží průkaz o absolvování školení
 • Náplň kurzu: znalosti o ČČK, základy složení a funkce lidského těla, první pomoc – teoretická část, první pomoc – praktická část, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace, práva a povinnosti účastníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, transport raněných improvizovanými prostředky.
 • kurz probíhá  ve 4 vyučovacích dnech

Základní norma zdravotnických znalostí

 • určeno pro pedagogické pracovníky a širokou veřejnost
 • rozsah kurzu pro pedagogické pracovníky 20 hodin, pro veřejnost 12 hodin
 • platnost pro pedagogické pracovníky neomezená, pro veřejnost 4 roky
 • účastník obdrží průkaz o absolvování školení
 • Náplň kurzu: zabezpečení místa nehody, transport zraněného, kontrola životních funkcí, zvládání masivního krvácení, pacient v bezvědomí, zraněný s dýchacími obtížemi, srdeční zástava, postižený se srdečním záchvatem, vážnější popáleniny a krvácející rány, znalosti o hnutí ČČK a ČP.
 • kurz probíhá ve dvou vyučovacích dnech