KORONAVIRUS V ČESKU: PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ JE STÁLE NUTNÉ DODRŽOVAT

Protiepidemická opatření zavedená v ČR – především omezení pohybu osob a další karantenní opatření, omezení vzájemných kontaktů, používání roušek a dalších ochranných prostředků či izolace nemocných – jsou podle aktuálních výsledků úspěšná a řadí ČR na přední místo v úspěšnosti zvládání pandemie Covid-19. Tato opatření jsou standardní a jsou plně v souladu s postupy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Stále neexistuje žádná kauzální léčba nemoci covid-19 ani ochrana očkováním před ní. U velkého počtu virových nákaz se dosud takovou léčbu nalézt nepodařilo a vakcíny proti mnoha vážným onemocněním se i přes velké úsilí neúspěšně hledají desítky let. Není důvodu, proč by covid-19 měl být výjimkou.
Proto zůstávají protiepidemická opatření, jak prevetivního tak represivního charakteru jediným prostředkem k účinné regulaci šíření onemocnění covid-19 a zamezení přetížení zdravotnických zařízení, které by mělo, jak v mnohých zemích bohužel vidíme, fatální následky.
Respektování příkazů, zákazů a doporučení není ochranou zdraví jen toho, kdo se jimi řídí, ale i zdraví lidí v jeho okolí. Nedodržování je proto přímým ohrožením zdraví či dokonce života nejen „provinilce“, ale i dalších osob.

Český červený kříž proto vyzývá všechny občany, aby respektovali a zajišťovali působením na ostatní respektování všech platných opatření a doporučení. Před koronavirem není dobré třást se strachy, ale je nutné před ním mít respekt. Jeho škodlivý potenciál je nepředstavitelně veliky. Nedovolme, aby se rozvinul.
Nosme dále roušky, nedružme se a úzkostlivě dodržujme osobní hygienu – především důkladné a časté mytí rukou.

TZ_CCK_09042020_Koronavirus_v_CR_Pomoc_CK_III