Historie oblastního spolku ČČK Kolín

Oblastní spolek ČČK Kolín vznikl 20.11.2005 rozdělením OS ČČK Kolín + Hradec Králové, který měl své sídlo právě v Kolíně. Oblastní spolek se sídlem v Kolíně působí ale již řadu let, poprvé se zde Červený kříž objevil už za první republiky. V roce 1930 Bedřich Kaiser otevřel v Kolíně kino provozované na licenci Červeného kříže. Od 50.l. se činnost spolku soustředila výuku první pomoci, organizování ozdravných pobytů a bezpříspěvkové dárcovství krve.

V minulých dobách činnost místního spolku spíše upadala, ale v posledních letech se činnost spolku dále rozvíjí a OS ČČK Kolín se dostává stále více do povědomí veřejnosti.

V současné době sdružuje OS ČČK Kolín 2 místní skupiny a počet členů stále roste. Roste také počet akcí, které OS ČČK Kolín pořádá. Máte-li zájem o jakékoliv naše služby, prosíme, kontaktujte nás telefonicky, emailem nebo osobně.