COVID-19

Tisková zpráva

OS ČČK Kolín vyzývá všechny občany, aby nepodceňovali situaci vzniklou pandemií onemocnění COVID-19. Dodržujte zejména tyto zásady:

 •  důsledně provádět hygienu rukou (mytí po dobu min. 20 sec)
 •  dezinfekce rukou
 •  dezinfekce mobilního telefonu po používání mimo domov
 •  používání ochranných prostředků (rukavice, roušky/respirátory/šátky/šály, brýle)
 •  nesahat si rukama na obličej a do očí
 •  kýchat do ohbí lokte
 •  dodržovat karanténu a ostatní vládní nařízení

V případě, že se u Vás vyskytnou příznaky onemocnění – horečka, suchý kašel, nebo dušnost, kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře, nebo krajskou hygienickou stanici na infolince 771 137 070 a řiďte se jejich pokyny.

Pro seniory, samoživitele v nouzi, osoby s handicapem a další osoby, které mají malou, nebo žádnou možnost se o sebe v této době postarat, vznikla LINKA POMOCI MĚSTA KOLÍNA. Je v provozu denně v čase 8:00 – 17:00, tel. 721 952 438. Na linku se lze obrátit v případě, že je třeba zajistit:

 • nákup základních potravin
 • nákup hygienických potřeb a drogistického zboží
 • vyzvednutí a donáška léků
 • zajištění pomoci a péče

Nákup je plně hrazen ze strany objednávajícího.

Podrobnosti na www.mukolin.cz

Prosíme, nezneužívejte situace, důsledně chraňte sebe a své blízké a buďte vůči sobě ohleduplní!

V Kolíně dne 17.3.2020                                                                    OS ČČK Kolín