Adventní Budapešť

Český červený kříž Kolín opět pořádá adventní zájezd, tentokrát se podíváme do Budapešti.